Vittnesbördsmöte

med Teen Challenge

Berättelser om vad Gud gjort i människors liv har i alla tider peppat, inspirerat, fött tro och hopp till personliga möten med Jesus och till hela världen! Kom, lyssna och dela vad Jesus gjort i våra liv kanske på Frizon för flera år sedan, eller idag eller någon helt annanstans!

Plats | Bönetältet
Lördag 15:30