Träff för ungdomsledare

Du som arbetar som ungdomsledare i församling är välkommen på bön och gemenskap i Världens Tält. Det leds av Fredrik Wenell som jobbar med ledarutveckling inom EFK.

Du som arbetar som ungdomsledare i församling är välkommen på bön och gemenskap i Världens Tält. Det leds av Fredrik Wenell som jobbar med ledarutveckling inom EFK.

Plats | Världens tält
Fredag 10:15 Lördag 10:15 Söndag 10:15