Sista Frizon – men nu då?

Så vad händer nu? Vad tycker du?

HÖR UPP! Välkommen till ett forum där vi tillsammans funderar på vägen vidare. Vad händer nu efter sista Frizon? Det blir bland annat ett panelsamtal men även möjlighet för DIG att tycka till. Så om du bryr dig det minsta om vad som är viktigt för unga i EFK och vårt land – befinn dig vid Estraden på lördageftermiddagen!

”Den här frågan är högt upp på vår agenda som nya missionsdirektorer i EFK. Vi vill vara med och skapa mötesplatser som hjälper unga människor att följa Jesus” – Linalie Newman och Ingemar Forss, EFK’s nya missiondirektorer.

Plats | Estraden
Lördag 14:00