Pimp you bible!

med Theresa Widjeskog-Ahlman från studieförbundet Bilda

Känner du ibland motstånd mot att plocka upp Bibeln och läsa i din vardag? Du är inte ensam! Med ett schysst omslag, snygga lappar och kort med dina favoritbibelord samt pennor redo för att stryka under det som griper tag i dig, kanske bibelläsningen kan bli mer kreativ och tillgänglig? I den här workshopen är Bibeln vår inspirationskälla, bokstavligt talat! Förhoppningen är att du lämnar workshopen med en bibel som känns rolig och inspirerande att läsa ur.

Plats | Poplandia
Lördag 16:00