Panelsamtal – Porr, Gud och relationer.

De allra flesta har utsatts för porr på mobilen eller i andra sammanhang. Vissa söker själva upp det och en del kan inte hålla sig borta från det. Vi har dragit ihop en grym panel som kommer samtala om vad porren gör med vår syn på sex, sexualitet och relationer? Vi kommer också fråga om nätporren har […]

De allra flesta har utsatts för porr på mobilen eller i andra sammanhang. Vissa söker själva upp det och en del kan inte hålla sig borta från det. Vi har dragit ihop en grym panel som kommer samtala om vad porren gör med vår syn på sex, sexualitet och relationer? Vi kommer också fråga om nätporren har något med vår gudsrelation att göra? 

Panel: Ulrica Stigberg, Lovisa Landälv och Björn Enes.

Ulrica är präst och har skrivit två böcker om ämnet. Lovisa jobbar på Frälsningsarmén och har dragit igång siten startaom.se. Björn är ungdomspastor i Norrköping och har intervjuat människor om porr och kristen tro. 

Plats | Estraden
Fredag 15:00