Om det profetiska – att lyssna in Gud

Med gänget i Bönetältet

Om Gud är personlig och vill använda oss till att uppmuntra andra och sprida kärlek, så är det av största betydelse att vi lär oss känna igen Guds röst och att lyssna in Honom när han talar. I denna workshop får du tips och vägledning i hur du kan lära dig höra Guds röst, samtidigt som du också får prova på detta på ett naturligt och avslappnat sätt.

Samuel Östersjö har under många år funnits med och arrangerat Bönetältet på frizon, han arbetar som pastor i Lidköping och har ett stort hjärta för att se unga människor lära känna den Helige Ande.

Plats | Bönetältet
Lördag 13:00