Lyssna: Är församlingen verkligen mitt hem?

”Lyssna” är Frizons format för att få höra på något. Det handlar mest om att få sitta ner och lyssna på någon annan. Kan ske i massa olika format.

Utifrån Bibeln kan vi se att en kristen gemenskap kan innehålla så mycket glädje och styrka och samtidigt frustration och besvikelser. Välkommen till ett seminarie om spänningen mellan ideal och verklighet. Ett seminarie för dig som drömmer och tror på den kristna gemenskapen och för dig som har tappat tron på den.

 

Medverkande: Jenny Petersson, Leila Höglind och Krister Petersson, alla tre är lärare på Götabros Bibelskolor

Plats | Ordet
Lördag 13:00