Kallad – vad är Guds plan med mitt liv?

Anneli Dagernäs, Regionledare för EFKs mission i Afrika

”Jag som knappt vågade läsa ett bibelord i kyrkan som tonåring, hur ska jag kunna tjäna Gud som missionär eller pastor? Så funderade jag som ung när jag med ett bultande hjärta för mission och Guds församling sökte till Missionsskolan, tack vare en äldre pastor som uppmuntrade mig att göra det. Nu, ett antal år senare, ser jag hur Gud har lett mig steg för steg in i tjänst på ett sätt som jag trodde jag aldrig skulle våga. Det har varit utmanande många gånger, men Gud har visat sig trofast i det som Han kallat mig till.”

Anneli Dagernäs, Regionledare för EFKs mission i Afrika, delar sina erfarenheter om kallelse, mission, rädsla, tro och vikten av att ha människor runt sig som stöttar och visar väg. Vad är Guds plan för mitt liv? Vad innebär det att vara kallad? Vilka är mina gåvor och hur kan jag använda dem för att tjäna Gud? Anneli delar sina erfarenheter och sin resa med oss! INTRESSANT ASSÅ! Välkommen till Frizon!

 

Plats | Ordet
Fredag 14:00