Hur vi förändrar världen – Jesus miljö och rättvisa

Med Johannes Widlund

Världen är i kris, men vi kristna har manualen för att förändra världen! Hur blir vi som kyrka en motrörelse mot själviskheten som förstör naturen och får människor att lida, och vad kan du göra själv? Johannes Widlund, pluggar miljökommunikation och är ordförande för God jord, håller i detta seminarie som blir inspiration för hur vi hjälper varandra till hållbara och helhjärtade liv!

Plats | Loftet
Lördag 15:00