WorshipNight: Hillsong Sthlm

Ett nytt inslag på Frizon i år är festivalens Worship:nights. Tre kvällar i rad bjuder vi in olika lovsångs-akter som vi får lovsjunga och tillbe tillsammans med. Lördag kväll välkomnar vi Hillsong Sthlm.

Alltid. Bara. Jesus.

Hillsong Church Stockholm. Vår själ och hjärta är att visa människor att Gud är för dem, att Han har en plan för deras liv och att kyrkan är en plats där alla är välkomna och kan hitta hem.

Hillsong Church Stockholm är en kyrka som älskar Gud, älskar människor och älskar livet. Vi tror att Gud är för människor och att Han älskar dem, och att kyrkan är en plats dit alla är välkomna.

På lördagens kväll får vi lovsjunga och tillbe tillsammans med hela Frizonfestivalen! Välkommen!

Plats | Ladan
Lördag 23:00