Göra: Tygtryck och danståg

”Göra” är Frizons format för att just göra något. Det handlar mest om att du får aktivera dig och testa på något och vara med och skapa.

Kom och var kreativ med färg och textil samtidigt som ämnet feminism och jämställdhet diskuteras. Därefter flyttar vi ut på området och visar upp våra kreationer genom ett danståg.

Medverkande: Elever från liljeholmen samt Elisabet Svahn, lärare på Liljeholmen

Plats | Världens tält
Lördag 13:15