En röst som inte tystnar

Med Open Doors

Hur håller man fast vid sin tro under tortyr? Kan man lovsjunga under svårigheter och lidande? Helen Berhane delar sina erfarenheter av hur Gud lät henne sprida hopp mitt i misär och lidande.

Helene Berhane är en frimodig gospelsångare från Eritrea, som torterades och satt inspärrad i en metallcontainer i över två år. Dagarna var stekheta, nätterna iskalla, vakterna obarmhärtiga. Trots riskerna höll Helen ändå fast vid sin tro, lovsjöng Gud och fick vittna och undervisa både vakter och medfångar. Hon kom att kallas Näktergalen, eftersom hon i containern sjöng om och till den Herre hon så troget bekänner.

 

Plats | Estraden
Fredag 13:00