Elise Nestor

Elise Nestor till Frizon18!

Elise Nestor är nitton år gammal, kommer från Örebro men snart ska hon plugga vidare musik på Bromma folkhögskola i Stockholm. Musik i alla dess former har hon utövat i evigheter, men att skriva egen musik är något hon främst fallit för de senare två åren. Hon har funnit det ultimata forumet för att uttrycka och dela sina tankar, berättelser och känslor, och hon har hittat den gren inom musiken där hon vågar frångå ramar och begränsningar. Hon beskriver det som befriande och härligt! Vid Eldstaden i sommar är hon långt ifrån ensam i framträdandet. Det vill hon gärna poängtera! Det är tillsammans med sina sex fantastiska vänner och medmusiker som musiken blir till liv. Tillsammans vill de bjuda på ett brett spektrum av känslor samt härligt sväng! VÄLKOMNA!

Plats | Eldstaden
Torsdag 01:00