Att lyssna och lyda

Med Leila Höglind

Leila Höglind, lärare på Götabro Bibelskolor, leder oss i ett seminarie om det där med att lyssna och lyda – om glädjen, spänningen och våndan i att våga gå.

Plats | Ordet
Fredag 16:00