Aldrig

”Aldrig” är ett upprop, en turné för att vi aldrig ska ge upp kampen för ungas rätt till trygga miljöer fria från övergrepp.  

”Ett av vår tids största samhällsproblem handlar om sexuella övergrepp mot unga. Vårt svar på frågan “Vad kan jag göra?” handlar om kunskap och medvetenhet.
Som ledare i församlingar, föreningar och i skola är vi en del av samhället och därför också en del av de som kan vara med och verka förebyggande och upprättande.
Under en knapp timmes seminarium/konsert vill vi väcka ett engagemang i både hjärta och hjärna. Utifrån våra tre byggstenar; musik, kunskap och vidare fördjupning, vill vi ge verktyg till att vara en medveten och trygg förebild.” / Terese Fredenwall

Kom till en otroligt viktig programpunkt, med bra musik, bra talare och ett innehåll som är mer trängande än någonsin i den tid vi lever i nu!

På Frizon får du möta:
Terese Fredenwall – artist och låtskrivare
Hanna Möllås – sexolog
Läs mer på www.aldrig.org

Plats | Ladan
Lördag 15:00