Årets tema

Inför varje Frizon sätts ett tema. Temat formar mycket av innehållet i festivalen. Det är allt från gudstjänster och bibelstudier till hur området ser ut. Här presenterar vi årets tematext för Frizon18 - Röster

Gud, du talade och hela världen blev till. Ditt tilltal får ljus att lysa i mörker och liv att skapas ur tomhet. I din röst får vi helande, ledning, tröst och riktning. Du ropar oss ständigt hem, in i din famn, där vi får förstå vilka vi är. Inneslutna i din famn sänder du oss att förmedla din röst och stå upp för och ge vidare sanningen, hoppet och kärleken till en trasig värld.

 

Men vi omges av andra röster som vill säga till oss hur vi ska leva, bete oss och tycka. Världen formar oss att lyssna efter det som passar oss för att sedan skapa en unik sanning om oss själva, en unik röst, ett lyckat livsprojekt. Trots att möjligheterna och sanningarna aldrig har varit fler, ser vi hur vilsenhet och utbrändhet breder ut sig. Gud, din skapelse blöder och tycks mer vilsen än någonsin. Vad innebär det att vi är sända till den här världen och hur ska vi använda vår egen röst? Vår förmåga att lyssna efter och ledas av Din röst drunknar och krockar med vår tids dyrkan av det egna. Hur lär vi oss att lyssna i en omgivning som överröstas av brus? I en tid som hyllar självständighet längtar vi efter att Din röst ska få tala in i och genom våra liv.

 

Frizon 2018 handlar om röster.