Sponsor

Festivalen Frizon lockar tusentals unga människor varje år! Som arrangör är EFK stolta och glada att bjuda in dig att vara sponsor för festivalen.

Festivalen Frizon har arrangerats av Evangeliska Frikyrkan sedan 1999. Frizon lockar många unga människor och under några dagar i augusti skapas en magisk plats med Jesus i centrum och runt omkring 150 programpunkter med ca 300 volontärer och 300 medverkande samt 1500 besökare. Frizon är en fantastisk plats fylld med möjligheter för unga människor att blomstra, upptäcka nya sidor av Gud och möta nya människor. Haka på det glada Frizon-tåget!

 

Vi vill bjuda in dig som företagare eller organisation att sponsra Frizonfestivalen. Du är med och möjliggör att unga får tränas och ta ansvar som ledare, att unga får upptäcka och växa i sin tro. Som sponsor får du möjlighet att synas på vår hemsida som en av våra stolta sponsorer, ha banner med direktlänk till din organisations hemsida och du är framförallt varmt välkommen till festivalen 10-13 augusti och finnas med som mentor och ha mentorssamtal.

 

Frizonakademin till dig som vill att tänka större

Detta är inbjudan till dig att gå längre som företagare eller organisation. En inbjudan att vara med leda unga människor och forma en ny generation för att inte bara möta morgondagens samhälle utan vara en positiv kraft som påverkar och förändrar. Genom Frizonakademin utrustar och utmanar vi unga människor att ta vara på sina gåvor inspirerar de till att tjäna Gud med de.  Vi vill upptäcka, utrusta och utmana deras ledarskap så att de kan gå vidare och känna sig uppbackade i just sin kallelse, oavsett bakgrund. Vi inbjuder dig att vara med!

Under festivalen erbjuder vi volontärer och ansvariga att få ledarutbildning genom Frizonakademin. Frizonakademin bjuder in till event under året där vi fortsätter att ledarträna, utmana och inspirera.

 

Kontakta oss för mer information!

 

Med vänlig hälsning,

Edvard & Rebecka
Projektledare Frizon