Frizonhjälpen

Vad är Frizonhjälpen
Under festivalen samlas det in pengar under parollen “Unga har rätt till en framtid”. På festivalområdet finns en bur där våra fantastiska programledare sänder från tidig morgon till sen natt varje dag. Du kan önska låtar, starta egna insamlingar eller kanske få höra någon av dina favoritartister från festivalen live i buren. Det blir gäster och intervjuer samt uppmärksammande av de projekt vi samlar in till. Ja, egentligen är det så likt Musikhjälpen det kan bli – fast i festivalversion. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Unga har rätt till en framtid
Alla pengar som samlas in under Frizonhjälpen går till olika projekt som Equmenia och EFK stöder, allt under parollen “Unga har rätt till en framtid”. Vi vill lyfta barn & ungas situation på flera ställen runt om på vår jord. Genom att ge möjlighet till skola & utbildning, skapa platser av trygghet och nära relationer samt arbeta för en hållbar miljö och återvinning kan vi tillsammans ge förutsättningar för en bättre framtid.

 

Genom Equmenias insamlingsarbete ‘Alla på samma kula’ går hälften av allt insamlat till projekten “Restoring lost childhood” och ett söndagsskoleprojekt i Pakistan. Restoring lost childhood är ett projekt där barn som har hamnat utanför den vanliga skolan ges undervisning. Där får de lära sig läsa, skriva, räkna och om sina rättigheter. I samband med undervisningen får barnen också mat. På så sätt ges barnen fler verktyg för att få ett bättre liv och en ljusare framtid.

 

Den andra hälften går till EFKs insamlingsarbete ‘Ge för livet’ och därigenom till två projekt; “Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk” i Brasilien och till “Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning” i Afrika. Båda syftar till att stötta människor som av olika anledningar hamnat i utsatthet och i stora behov av hjälp.
Allt insamlat syftar till att ge förutsättningar till en bättre framtid för unga människor runt om på vår jord genom Equmenias och EFKs internationella arbeten.

 

Hur kan du bidra?
Under festivalen kan du bidra på mängder av sätt. Önska en låt för valfri summa, starta egna insamlingar, engagera dig i Frizonhjälpens program på olika sätt och ta med dig kläder till Frizons secondhand där all vinst går till Frizonhjälpens insamling.


Läs mer

Här kan du läsa mer om “Restoring lost childhood”

Här kan du läsa om Söndagsskoleprojekt i Pakistan

Här kan du läsa mer om “Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk” i Brasilien

Här kan du läsa mer om “Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning” i Afrika