Arrangör

Här presenterar vi EFK som festivalens arrangör och vilka personer som sitter i festivalledningen.

Arrangör

Arrangör av Festivalen Frizon är Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar med cirka 34 000 medlemmar samverkar. Läs mer om EFK här.

 

Festivalen

Frizon är en festival som tydligt vänder sig till ungdomar och vill uppmuntra till tro och delaktighet genom lokalt engagemang i sina respektive lokala församlingar. Frizon är också ett forum och en mötesplats. På festivalen kommer många människor samman och får möta varandra och Gud. EFK som arrangör ser festivalen som ett av alla de uttryck som rörelsen använder sig av för att möta unga människor.
Festivalen drivs genom en ledningsgrupp som består av ca 8-10 personer som möts under året och planerar, drömmer, ber och visionerar för Frizon. I anknytning till ledningsgruppen finns många andra människor som är inblandade för att festivalen ska bli av. Tre personer i ledningsgruppen är vidare anställda av EFK för att verkställa festivalen samt hålla kontakt med EFK som huvudsaklig arrangör. Ledningsgruppen presenteras nedan. EFK som arrangör genomför Frizon tillsammans med samarbetspartners. Du kan läsa mer om dem längst ned och klicka vidare på deras logotyper för att läsa mer om våra samarbetspartners. Tillsammans genomför vi Sveriges skönaste festival och vi önskar dig varmt välkommen till Frizon 18 med temat RÖSTER, och vårt stora kalas då Frizon firar sin 20:e festival i sommar!

 

Frizonledningen

I årets festivalledning sitter 8 personer med olika geografisk plats, olika åldrar och intressen. De har alla en stark passion och vilja för festivalen och dess olika idéer, och flera av dem har funnits med på Frizon många år. Ledningsgruppen arbetar framför allt med tema, innehåll i gudstjänster och vilken riktning festivalen ska ha, men är även med i planering av innehåll i övrigt, bokningar, medverkande och hur området ska se ut.

Erika Moll, Örebro

Emelie Näslund, Huskvarna

Lovisa Gradin, Jönköping

Josef Maxson, Örebro

Julia Martinson, Örebro

David Simonsson, Göteborg

Samuel Wejde, Linköping