Festivalinfo

Här hörni är tanken att man ska skriva en liten kort ingress till innehållet på sidan. Det kanske kan vara något som är taget från den längre texten som är skriven straxt under den här. Cool & bra.

Festivalen Frizon arrangeras i år den 11-14 augusti

Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar och formar varandra. Med ett brett program är Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik och konst vill Frizon vara en festival inför Gud.

Vad festivalen erbjuder

Vi tror och hoppas att festivalprogrammet och vår atmosfär tilltalar många. Därför kan du på området gå på konserter och framträdanden med en unik mix av musik- och kulturartister. Du kan lyssna till panelsamtal och själv medverka genom frågor och samtal. Festivalen bjuder på närmare 200 programpunkter fördelade på ett stort antal scener och pågår under 4 dagar (tors-sön). Mitt bland allt detta formas festivalen av den kristna tron där Jesus står i centrum. På Frizon kan du delta i gudstjänster och seminarier, fira nattvard, delta i tidebön, dansa och få möjlighet till samtal och förbön – allt detta inför Gud.

Bakgrund

I 17 år, sedan 1999, har festivalen årligen arrangerats på Torpområdet utanför Kumla. Frizon samlar tillresta deltagare från hela Sverige och från många olika sammanhang. Arrangör för festivalen är Evangeliska Frikyrkan (EFK). Att Frizon har en specifik avsändare hindrar dock inte festivalen från att vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och olika sätt att uttrycka sig på. Vi välkomnar och uppmuntrar därför människor som inte har en kristen tro eller som känner sig främmande inför frikyrkliga uttryck att komma till festivalen. Ungefär 2500 personer besöker festivalen och därutöver finns ca 300 volontärer och 300 medverkande. Varmt välkommen till årets Frizon och firandet av festivalens 18-årsdag!

Frizons manifest

Frizon handlar om Jesus. Vi tror att Jesus är den enda vägen till slutgiltig försoning, befrielse, helande och upprättelse i en sårad – men vacker värld.

Därför vill vi vara med och…

…forma en ny generation av läsare.
Vi befinner oss i en kamp om tillvaron: reklam, ideologier, bibeln, filosofier, visioner, metoder, strategier, alla vill ha sista ordet. Därför vill vi använda Bibeln samt hämta lärdomar från historien och traditionen, så att de tydliggör och formar en kristen förståelse av tillvaron.

…uppmuntra till efterföljelse.
Efterföljelse handlar för oss ytterst om trofast lydnad mot Bibelns vittnesbörd om Jesus. Därför vill vi utmana till efterföljelse där inget område av livet hamnar utanför, vare sig pengar eller sex, rättvisa eller vittnesbörd, vänskap eller användandet av tid.

…utmana innehållslösa och förlegade traditioner.
Ibland cementerar historien fast traditioner och övertygelser som visar sig vara byggda på sand eller som har förlorat sin mening. Därför vill vi vända på traditionens stenar genom att ställa frågor och granska det som ser ut att vara självklart och invant.

…uppmuntra till helig fantasi.
Mångfald är en gåva från Gud som vi vill värdesätta, uppmuntra och prioritera. Därför vill vi med urskiljning ta del av och bejaka andra kristna traditioner, kulturella uttryckssätt och för oss annorlunda sammanhang.

…visa på människans beroende och frihet.
Människan är skapad till gemenskap och harmoni med Gud, människor och skapelsen. Därför vill vi inbjuda unga människor till det fria beroendet av Gud, till den sköra, ofullkomliga men sköna gemenskapen som kallas församling och till ett sunt förvaltarskap av allt det Gud gett oss.

…forma en tro som segrar.
Verkligheten är komplicerad, utbudet och valmöjligheterna många. Överallt finns både det som bygger upp och det som bryter ned. Därför vill vi forma en kultur där vi lär varandra att avslöja världens destruktiva makter och på så sätt en tro som håller i mötet med världen.

Frizon handlar om Jesus – ytterst sett bara om Jesus